Zapis PPT w wysokiej rozdzielczości

Większość wydawców nie akceptuje slajdów Powet Point jakos źródła rysunków i diagramów. Domyślnie, program PowerPoint zapisując rysunki jako osobne pliki obrazów, tworzy je w rozdzielczości 96 DPI (Dropes Per Inch - Punkty Na Cal). Tymczasem wydawcy oczekują dla obrazów rozdzielczości 300 DPI lub wyższej. Natomiast przetwarzanie obrazów z użyciem innych progamów (np. Adobe PhotoShop) lub ich ponowne tworzenie jest oczywiśćie bardzo czasochłonne.

Poniżej znajduje się link do procedury (j. ang.) pokazujący krok po kroku jak zmienić domyślną rozdzielczość zapisu obrazów (.jpg, .tiff i nnych) w Power Point na 300 DPI.

http://motifolio.com/tips2.html

Script logo