Word2Tex

Word2Tex 5.0 - Nowa wersja

Word2TeX jest konwerterem dokumentów stworzonych w edytorze Microsoft Word do formatu LaTeX. Pozwala przetransponować istniejące lub nowotworzone dokumenty środowiska Word na standard LaTeX. Konwerter idealnie nadaje się do szybkiego redagowania artykułów, raportów technicznych, dokumentacji badawczych, prac naukowych lub nawet całych książek. Konwerter nie wymaga od użytkownika znajomości język LaTex. Dodatkowo Word2Tex konwertuje wzory zapisane w edytorze Word (Equation Editor lub MathType).

Język LaTeX jest obecnie standardem zapisu dokumentów technicznych. Umożliwia np. zapis skomplikowanych wzorów matematycznych jako kodu źródłowego. Dzięki temu jakość wydruku jest znacznie lepsza niż w przypadku zapisu takiego wzoru w postaci obrazka. Word2Tex kompiluje dokumenty do dowolnej odmiany języka LaTeX, a w szczególności formatów LaTeX2e, LaTeX2.09, AMS-LaTeX.


Word2TeX umożliwia konwersję:
 • tekstu (posiada wbudowaną bazę Unicode)
 • równań (kompatybilny z wszystkimi wersjami Equation Editor oraz MathType)
 • kolorów (również w równaniach)
 • formatów tekstu
 • styli akapitu
 • przypisów
 • indeksów
 • formatowań wielokolumnowych
 • odsyłaczy i linków
 • rysunków
 • tabel (łącznie z zagnieżdżonymi)
 • wykazów i spisów
 • itp.

Przykład translacji z uzyciem Word2Tex - dokument tekstowy
Dokument źródłowy (format Word)
Dokument wynikowy (format LaTeX)
Dokument wynikowy (format PDF)

Przykłady translacji z uzyciem Word2Tex - dokumentu zawierający rysynek
Dokument źródłowy (format Word)
Dokument wynikowy ZIP (zawiera LaTeX oraz rysunki)
Dokument wynikowy (format PDF)

Przykłady translacji z uzyciem Word2Tex - dokumentu zawierający tabelę
Dokument źródłowy (format Word)
Dokument wynikowy (format LaTeX)
Dokument wynikowy (format PDF)

Wymagania systemowe i sprzętowe:
 • Microsoft Windows 95 lub nowszy (Windows 98, Me, NT, 2000, XP, 2003/2008/R2, Vista, Windows 7);
 • Microsoft Word 95 lub nowszy (Microsoft Word 97, Word 2000, XP, 2003, 2007, 2010);
 • 10 MB wolnej przestrzeni dyskowej

Script logo