Nowości

Oasis montaj wysokowydajny silnik renderujący powierzchnię, który zapewnia szybsze tworzenie ulepszonych powierzchni 3D.
Wprowadzone nowe, uproszczone narzędzia i przepływy pracy zapewniające większą kontrolę i elastycznośćn, dodana inwersja elektromagnetyczna w dziedzinie czasu (TDEM) celem modelowania Ziemi VOXI, to tylko niektóre ze zmian w najnowszej wersji.


Najważniejsze nowe funkcje
  • TDEM dla VOXI - nowością w przypadku VOXI jest metoda inwersji elektromagnetycznej w dziedzinie czasu (TDEM) do modelowania przewodnictwa podpowierzchniowego
  • EM Utilities - nowe rozszerzenie EM Utilities dla Oasis montaj zapewnia narzędzie do przeglądania, czyszczenia i przygotowywania danych elektromagnetycznych w dziedzinie czasu (TDEM) przed wykonaniem inwersji TDEM za pomocą VOXI Earth Modeling

Wyświetlanie powierzchni 3D
  • 3D surface display - nowy silnik renderujący i uproszczony interfejs zapewniają szybszą obsługę wizualnie atrakcyjnych powierzchni 3D
  • Geosurface utilities - cztery nowe narzędzia do manipulowania powierzchniami i kontrolowania ich interakcji w przestrzeni 3D
  • Wireframing - nowy algorytm szkieletowy i uproszczony przepływ pracy, aby szybciej i łatwiej tworzyć podziemne modele geologiczne.
  • GM-SYS 3D - nowy przepływ pracy dla GM-SYS 3D umożliwia interaktywną edycję warstw za pomocą znanych narzędzi edycji w profilu GM-SYS

Script logo