Funkcjonalność

Tworzenie profesjonalnych map
Surfer zapewnia zaawansowane narzędzia do tworzenia wysokiej jakości map. Możliwe jest tworzenie map warstwicowych, ich przestrzennych obrazów, a także wykonywanie obliczeń na bazie regularnej siatki wartości.


Rodzaje map
 • Mapa warstwicowa (Contour Map) – odtwarzająca ukształtowanie terenu, warstwice definiują linie jednakowych wartości Z na całej mapie (izolinie). Mapa warstwicowa można zostać wypełniona kolorami.
 • Mapa kropkowa (punktowa) - umożliwia przedstawienie rozmieszczenia zjawisk na mapie przy użyciu kropek. Kropki nie symbolizują określonych obiektów, a jedynie ich liczbę( np. 1 kropka to 100 gospodarstw rolnych)
 • Mapa bazowa (Base Map) – pakiet Surfer umożliwia wprowadzenie mapy obrazującej podział administracyjny terenu, układ rzek i jezior itp., który będzie służył jako tło dla tworzonej mapy
 • Mapa cieniowana (Shaded Relief Map) – ten typ mapy umożliwia zobrazowanie morfologii terenu za pomocą światła i cienia.
 • Mapa wektorowa (Vector Map) - jest numeryczną bazą danych w której zapisano informacje o obiektach znajdujących się na mapie.
 • Mapa zlewni wód (Watershed) – wykorzystuje dane z pliku siatki wartości przeliczając je automatycznie i przedstawiając zlewnie oraz strumienie wód na danym obszarze.
 • Mapa widoczności (Viewshed) – obrazuje miejsca widoczne z jednego lub więcej określonych punktów bądź linii.

Modelowanie danych w wielu wymiarach
Wyświetlanie danych w nowym wymiarze. Funkcje modelowania 3D programu Surfer pozwalają modelować i analizować wszystkie aspekty danych użytkownika. Wykorzystywanie map 3D pozwala odróżnić wzorce i trendy, które nie są widoczne w przestrzeni 2D


Program Surfer oferuje mapy 3D
 • Model 3D rastrowy (3D Surface)
 • Model 3D siatkowy (3D Wireframe)

Ulepszanie map i modeli
Surfer zapewnia wyspecjalizowane narzędzia do wizualizacji i modelowania wszystkich typów danych. Rozbudowane opcje kastomizacji umożliwiają przekazywanie skomplikowanych koncepcji w łatwy do zrozumienia sposób. Użytkownik może ulepszać swoje mapy i modele dzięki różnym opcjom dostosowania.


Opcje kastomizacji programu Surfer
 • Dodawanie legend, profili, opcji powiększania, pasków skali, wielu osi
 • Możliwe jest zastosowanie liniowej lub logarytmicznej skali kolorów
 • Regulacja nachylenia, obracania i kąta pola widzenia
 • Możliwość edycji wszystkich parametrów osi
 • Można dołączać linie siatki lub inną siatkę
 • Łączenie lub układanie stosu wielu map
 • Definiowanie niestandardowych stylów linii i kolorów
 • Edycja tekstu, linii, wypełnienia i właściwości symbolu
 • Dodawanie tekstu, krzywych, wielokątów, symboli i krzywych sklejanych (spline)
 • Wiele innych

Podejmowanie racjonalnych decyzji
Narzędzia geoprzetwarzania umożliwiają przetwarzanie i analizę relacji danych. Możliwe jest zawężenie obszarów zainteresowania, podświetlenie ważnych intersekcji lub wykonywanie obliczeń matematycznych na danych bazowych, aby ułatwić podejmowanie świadomych decyzji.

Narzędzia geoprzetwarzania programu Surfer
 • Zmiana kształtu, uproszczenia, wygładzanie linii łamanych, wielokątów i siatek
 • Tworzenie buforów wokół punktów, linii łamanych i wielokątów
 • Konwersja pomiędzy wielokątami i linii łamanych
 • Tworzenie wielokątów poprzez połączenie istniejących wielokątów
 • Tworzenie punktów lub wielokątów w obszarach intersekcji
 • Połączyć lub przerwać linie łamane w określonych lokalizacjach
 • Łączenie i rozdzielanie wysp


Bezproblemowa współpraca ze wszystkimi układami współrzędnych
Surfer umożliwia zarządzanie danymi, które nie posiadają odniesień i danymi prognozowanymi w różnych/wielu układach współrzędnych.

Układy współrzędnych programu Surfer
 • Ponad 2500 predefiniowanych układy współrzędnych
 • Tworzenie niestandardowych układów współrzędnych
 • Wyszukiwanie układów współrzędnych według nazwy lub numeru EPSG
 • Odwzorować układy współrzędnych
 • Ponad 80 elipsoid
 • Ponad 45 predefiniowanych jednostek liniowych
 • Tworzenie niestandardowych jednostek liniowych
 • Dodawanie pól na siatce lub linii siatki, aby wyświetlić różne układy współrzędnych na mapie

Natychmiastowy dostęp do danych online
Program Surfer zapewnia natychmiastowy dostęp do map i siatek pobranych z dowolnych serwisów online map internetowych (WMS), publicznych lub prywatnych.


Edycje danych siatki
Program Surfer oferuje wiele metod interpolacji do wykonania siatki z regularnie albo nieregularnie rozmieszczonymi danymi lub rastra.


Metody griddingu
 • Metoda odwrotnych odległości (Inverse distance)
 • Kriging
 • Metoda najmniejszej krzywizny
 • Metoda regresji wielomianowej
 • Metoda triangulacji z liniową interpolacją
 • Metoda najbliższego sąsiada
 • Modyfikowana metoda Sheparda
 • Radialna funkcja bazowa
 • Metoda naturalnego sąsiada
 • Metoda średniej ruchomej
 • Macierze danych
 • Lokalnego wielomianu

Cechy interpolacji
 • Modele wariogramów
 • Anizotropia
 • Błędy i linie nieciągłości
 • Kontrola doboru kształtu i ograniczeń
 • Filtrowanie danych
 • Automatyczne statystyki danych
 • Siatka do powłoki wypukłej
 • Duplikowanie procedury
 • Walidacja krzyżowa
 • Kontrola nad geometrią wyjściową i rozdzielczością
 • Ograniczenie lub kontrola wartości-Z

Pełna kontrola siatki
Surfer umożliwia manipulowanie plikami siatki w najdrobniejszych szczegółach. Edytor siatki programu pozwala szybko edytować plik siatki lub wykorzystać wiele funkcji edycyjnych do wygładzania, filtrowania lub przekształcania siatek.


Funkcje edycji siatki
 • Wygładzanie siatki i splajnu
 • Siatki filtracyjne z filtrami górno- i dolnoprzepustowe
 • Projekt siatki z jednego układu współrzędnych do innego
 • Mozaika wielu siatek razem
 • Wyodrębnianie mniejszych obszarów z siatki
 • Konwersja obszarów do opcji „NO-DATA”
 • Opcje dodawania, podziału i multiplikacji siatek
 • Wykonywanie funkcji matematycznych na siatkach
 • Obliczanie objętości i powierzchni siatki
 • Przekształcenie, offset, przeskalowanie, obracanie lub lustro siatek

Pełna kompatybilność
Program Surfer umożliwia bezproblemową wizualizowację i analizowanie danych z wielu źródeł. Surfer natywnie odczytuje wiele formatów plików, w tym SHP, DXF i XLSX. Program obsługuje wszystkie popularne formaty eksportu i udostępnia obszerny zestaw narzędzi do zarządzania danymi.

Dzielenie się wynikami
Surfer umożliwia szybkie udostępnianie wyników pracy współpracownikom lub klientom. Modele Surfer są gotowe do publikacji drukowanych poprzez opcję ekportu do formatów wysokiej jakości tj. PDF lub TIFF lub użytkownik może udostępnić swoje prace on-line poprzez eksport do formatu JPG lub PNG. Jeśli wyniki mają być przedstawione w prezentacji, wystarczy użyć opcji kupiuj/wklej celem zamieszczenia mapy lub modelu do programów prezentacyjnych, takich jak Microsoft Word lub PowerPoint za pomocą opcji kopiuj/wklej.


Uproszczony przepływ pracy
Cechy interfejsu użytkownika
 • Pojedyncze okno do przeglądania, edycji i manipulowania danymi i mapami
 • Menadżer obiektów do łatwego zarządzania warstwami mapy i modelami
 • Menadżer własności, który zapewnia łatwy dostęp do funkcji edycji
 • Okno arkusza pracy do szybkiego przeglądania i edytowania surowych danych
 • Dokowane lub przestawne paski narzędzi
 • Możliwość dostosowania położenia paska narzędziowego
 • Okno powitalne
 • Dostosowywanie praktycznie wszystkich elementów interfejsu użytkownika do własnych potrzeb


Dzielenie się wynikami
Oszczędność czasu zapewnia tworzenie skryptów do automatyzacji powtarzalnych zadań i uruchamianie ulubionych skryptów bezpośrednio z paska zadań programu. Jest to opcja szczególnie przydatna dla osób, które często wykorzystują ten sam proces do tworzenia map i modeli.

Pomoc producenta
 • Dostęp do zasobów internetowych 24x7
 • Dostęp do bazy wiedzy
 • Skrócona instrukcja obsługi Quick Start Guide
 • System pomocy online
 • Filmy instruktażowe
 • Dostęp do bloga
 • Serwis techniczny online
 • Pełny podręcznik użytkownika w PDF

Script logo