Aplikacje dodatkowe

Oprogramowanie firm trzecich z zakresu przetwarzania danych w geologii, hydrologii i naukach pokrewnych

  • AqQA

    Diagramy chemiczne dla wód
  • Petrasim

    Interfejs graficzny dla rodziny symulatorów TOUGH2
Script logo