GS+

Analiza geostatystyczna
GS+ to szybka, wydajna i łatwa w użytkowaniu kompleksowa aplikacja geostatystyczna. GS+ zawiera wszystkie elementy geostatystyki, od analizy wariogramu przez kriging i tworzenie wykresów (map), co czyni z niego kompleksowy, zintegrowany program, ceniony za swą elastyczność i przyjazny interfejs. Już przy pierwszym kontakcie wielu użytkowników jest zaskoczonych, że analiza geostatystyczna może być tak prosta i intuicyjna.

Geostatystyka to klasa technik statystycznych opracowana do analizy i przewidywania wartości zmiennych rozproszonych w przestrzeni lub czasie. Praca w programie zaczyna się od analizy autokorelacji zwanej analizą wariogramu lub semiwariancji. Model wariogramu, poprzez kriging oraz/lub symulację warunkową służy do przewidywania i tworzenia estymacji zmiennej w całej przestrzeni lub zakresie czasu.


Pakiet GS+ wprowadzono do sprzedaży w 1988 roku. Geostatystyka nie jest jego dodatkową funkcją, ale jest to rdzeń pakietu. Wielu użytkowników mających dostęp do innych narzędzi geostatystycznych, w tym aplikacji GIS i programów do tworzenia map, wybiera GS+ ze względu na analizy geostatystyczne w szczególności na odkrywanie geostatystycznych zależności w zbiorach danych. Z uwagi na zgodność danych wyjściowych pakietu GS+ ze standardami przemysłowymi, może on być wykorzystywany w bezpośredni sposób z wieloma innymi programami. Może też być stosowany samodzielnie ponieważ posiada własny arkusz danych (zgodny z Excelź, Accessź i innymi typami plików) oraz potrafi tworzyć własne wykresy dla użytkowników, którzy nie korzystają z innych programów do tworzenia map.

Firma LLC Gamma Design Software rozpoczęła działalność w 1988r. wprowadzając możliwość analiz geostatystycznych z użyciem komputerów domowych. Do tego momentu oprogramowanie geostatystyczne dostępne było głównie dla superkomputerów, i było w dużej mierze niedostępne dla osób niechcących lub nieumiejących kompilować samodzielnie kodu źródłowego. Od tego czasu, firma Gamma Design stała się światowym liderem w dostarczaniu dostępnego, wydajnego i łatwego do nauczenia oprogramowania geostatystycznego dla środowiska Windows.

Aplikacja GS+
 • pozwala szybko wykonywać analizy geostatystyczne
 • pozwala szybko tworzyć wariogramy
 • oferuje 11 różnych środków autokorelacji
 • umożliwia import danych z różnych źródeł
 • umożliwia zestawienie danych przed analizą geostatystyczną
 • zawiera metody kriging'u, symulacji warunkowej i interpolacje z użyciem metody najbliższych sąsiadów
 • tworzy pliki wyjściowe wykorzystywane przez wiele innych programów
 • wykonuje walidację krzyżową do testowania układów interpolacji w odniesieniu do danych próbkowanych
 • pozwala na dostosowanie wszystkich elementów wykresów oraz ich publikację w dowolnym miejscu

GS+ ma wiele różnych zastosowań w przemyśle i naukach
 • Agronomii
 • Antropologii
 • Chemii Atmosfery
 • Biogeochemii
 • Inżynierii lądowej i wodnej
 • Demografii
 • Naukach o Ziemi
 • Ekologii
 • Entomologii
 • Inżynierii Środowiska
 • Epidemiologii
 • Leśnictwie
 • Geografii
 • Geologii
 • Hydrologii
 • Limnologii
 • Naukach o morzu
 • Mikrobiologii
 • Oceanografii
 • Fizjologii Roślin
 • Teledetekcji
 • Gleboznawstwie
 • Statystyce
 • Toksykologii
 • Ochrony roślin


Podręczenik
Producent oferuje darmowy podręczniek w wersji elektronicznej (PDF)
GS+ User's Guide

Script logo