Licencje dla edukacji

Licencje serwerowe
MAXQDA to wiodący na świecie pakiet oprogramowania do badań metodami jakościowymi i mieszanymi, który umożliwia analizę wszystkich rodzajów danych – od tekstów po obrazy i pliki audio/wideo, strony internetowe, tweety, dyskusje w grupach fokusowych, odpowiedzi na ankiety i wiele innych.

100% identyczny na Windows i Mac
Interfejs użytkownika MAXQDA dla Windows i Mac jest identyczny, dlatego program doskonale nadaje się do pracy w zespołach oraz do celów dydaktycznych. Pakiet zapewnia ten sam interfejs dla każdego użytkownika – w 100 % identyczny na Windows i Mac.

Praca w zespołach
MAXQDA może być skutecznie wykorzystany do pracy w małych zespołach (1 lider + max 4 członków zespołu). Użytkownik może udostępniać pliki swojemu zespołowi za pośrednictwem bezpiecznej przestrzeni w chmurze w TeamCloud. Lider zespołu zaprasza współpracowników do współtworzenia projektu, może analizować dane offline i decydować, kiedy i co zaimportować od członka zespołu.

Dołączone oprogramowanie do transkrypcji
Wbudowane oprogramowanie do transkrypcji umożliwia użytkownikom ręczną transkrypcję plików wideo lub audio bezpośrednio do MAXQDA. Mogą też zaimportować automatycznie transkrybowany dokument z różnych narzędzi transkrypcyjnych AI (Trint, Otter.ai, HappyScribe itp.).

Raport i eksport
Użytkownicy mogą tworzyć raporty Word za pomocą kilku kliknięć. Wszystkie wyniki w MAXQDA mogą być szybko i łatwo wyeksportowane do Worda lub Excela.

Udostępnianie i publikowanie projektów badawczych
Dzięki bezpłatnemu czytnikowi MAXQDA Reader, każdy może otwierać i przeglądać projekty w dowolnym momencie. Aby umożliwić publikowanie i udostępnianie danych badawczych, MAXQDA umożliwia łatwe generowanie kopii zapasowej danych projektu za pomocą jednego kliknięcia, za pomocą funkcji Archiwizuj dane.

Moduł statystyczny MAXQDA
MAXQDA Analytics Pro zawiera moduł Stats. Jest to samodzielny moduł statystyczny towarzyszący MAXQDA, zapewniający często używane opisowe i inferencyjne funkcje analizy statystycznej.

Produkty MAXQDA

Jakościowe i mieszane metody analizy danych Jakościowe i mieszane metody analizy danych
Ilościowa analiza tekstu z użyciem MAXDictio Ilościowa analiza tekstu z użyciem MAXDictio
    Statystyczna analiza tekstu z wykorzystaniem Stats

Od czasu pierwszego wydania w 1989 roku, MAXQDA szybko stał się jednym z najczęściej używanych programów do badań jakościowych na uniwersytetach i uczelniach na całym świecie. Instytucje edukacyjne mogą zakupić regularne licencje MAXQDA po promocyjnej cenie edukacyjnej. Użytkownik może wybrać typ licencji: dla jednego użytkownika lub licencja sieciowa (instalowana na serwerze).

Przegląd licencji serwerowych
Łatwa administracja dla całych instytucji lub wybranych wydziałów. Studenci i wykładowcy uczelni mogą uzyskać dostęp do licencji za pośrednictwem VPN. Producent oferuje trzy różne opcje zakupu licencji - od 5 użytkowników do całego kampusu uniwersyteckiego.

Network license
 • licencja sieciowa, która umożliwia jednoczesne korzystanie z zakupionych licencji oraz dostęp dla dwukrotnej liczby klientów, od 5 do 99 stanowisk
 • przykład: zakup 5 licencji umożliwi instalację MAXQDA na 10 komputerach, ale tylko 5 użytkowników będzie mogło pracować jednocześnie w programie
 • opcja przydatna dla laboratoriów uniwersyteckich

Network Free Floating
 • jednoczesne korzystanie z liczby zakupionych stanowisk przy nieograniczonej liczbie klientów, opcja oferowana na 5 do 150 stanowisk
 • przykład: zakup 5 licencji w opcji Network Free Floating - wszyscy członkowie uczelni (pracownicy, studenci) mogą zainstalować oprogramowanie na swoich komputerach, ale tylko 5 użytkowników może jednocześnie pracować z MAXQDA
 • opcja przydatna dla wydziału lub instytutu uczelni

University License / Site License
 • nielimitowane jednoczesne korzystanie z programu przy nieograniczonej liczbie klientów
 • przykład: wszyscy członkowie uczelni (pracownicy, studenci) mogą zainstalować oprogramowanie na komputerach i jednocześnie korzystać z MAXQDA
 • opcja przydatna dla całej uczelni lub kampusu

Informacje techniczne
Kluczowe cechy licencji sieciowych MAXQDA to MAXQDA Netlic Service i MAXQDA Netlic Manager.
 • MAXQDA Netlic Service
  Usługa zarządza licencjami sieciowymi MAXQDA i jest konfigurowana na serwerze Windows za pomocą MAXQDA Netlic Manager. Tutaj działa w tle jako usługa Windows. Komputery klienckie łączą się z MAXQDA Netlic Service w celu uzyskania licencji sieciowej. Po pomyślnym sprawdzeniu odpowiednich uprawnień, usługa umożliwia korzystanie z MAXQDA na urządzeniu klienckim.
 • MAXQDA Netlic Manager
  Aplikacja do sterowania MAXQDA Netlic Service. Aby to zrobić, należy się połączyć z usługą MAXQDA Netlic Service lokalnie lub zdalnie z innego komputera. Następnie można dodawać nowe licencje, zarządzać istniejącymi licencjami lub kontrolować dostęp urządzeń klienckich do usługi licencyjnej.
 • Podręcznik instalacji
  Dalsze szczegółowe informacje techniczne są dostępne w przewodniku:
  MAXQDA2022 - Installation Guide Network License

Wsparcie dla użytkowników MAXQDA

Pobieranie wersji testowej:
Instruktaż wideo na start:
Przewodniki, książki i dodatkowa literatura
Instrukcje krok po kroku dotyczące konfiguracji oprogramowania i utworzenia swojego pierwszego projektu:
Seminaria internetowe
Bezpłatna terminowa licencja Course License
 • licencja ma na celu wspieranie oficjalnych kursów skupiających się na metodach jakościowych (np. seminaria metodologiczne, projekty badawcze). Kurs powinien znajdować się na stronie internetowej instytucji, być bezpłatny i być skierowany specjalnie do studentów. Czas trwania licencji odpowiada czasowi pełnego kursu (maksymalnie 120 dni).

Samouczki video
Blog

Script logo