Moduł: AI Assist

Aktualizacja MAXQDA 2022.6 wprowadziła narzędzie AI Assist, nowego inteligentnego wbudowanego asystenta — obsługiwanego przez Open AI. AI Assist jest dostępny jako bezpłatna wersja beta dla wszystkich użytkowników subskrypcji i posiadaczy licencji studenckiej.

Do tego momentu byłą to wersja Beta AI Assist. W wersji 24 AI Assist jest już w pełni fukncjonalnym narzędziem zintegrowanym z MAXQDA.

Poniżej zamieszczamy link do prezentacji, gdzie przedstawiono niektóre z najważniejszych innowacji na temat Al Assist
https://youtu.be/-M7kunKuNZ0

Aby aktywować AI Assist w MAXQDA, zarejestruj się w wersji beta tutaj:
https://www.maxqda.com/products/ai-assist
Jakie są korzyści?
  • AI Assist automatycznie podsumowuje zakodowane segmenty jednego tematu
  • Asystent AI może podsumować wiele segmentów tekstu, które zostały zakodowane za pomocą tego samego kodu, aby pomóc Ci wyjaśnić wspólne motywy w twoim kodzie
  • Dostosuj swoje podsumowanie, dostosowując jego długość, język i format. Później możesz dowolnie modyfikować podsumowania, tak jak każdy inny tekst
  • Twoje dane nie są wykorzystywane do nauki AI. Jako organizacja masz pełną kontrolę nad tym, kto ma dostęp do AI Assist

Jak uzyskać dostęp do funkcji AI Assist?

Inne ulepszenia dostępne w niniejszej aktualizacji
Dokumenty PDF: dzięki najnowszemu ulepszonemu rozpoznawaniu akapitów w dokumentach PDF możesz teraz korzystać z funkcji wyszukiwania i automatycznego kodowania akapitów w narzędziu Smart Coding Tool, kategoryzowania danych ankietowych i kategoryzowania parafraz w dokumentach PDF oraz używać ich do automatycznego kodowania wyników wyszukiwania z wyszukiwanie lokalne w przeglądarce dokumentów.

Ponadto funkcje Complex Coding Query „blisko” i „po” mają teraz zastosowanie do dokumentów PDF. Te funkcje umożliwiają analizę bliskości kodów w dokumencie PDF.

Przeglądarka dokumentów: przeglądarka dokumentów ma teraz nowy, bardziej przejrzysty pasek narzędzi dla opcji powiększenia.

Smart Publisher: zawiera teraz nowe opcje wyboru danych, które mają zostać uwzględnione w automatycznie generowanym raporcie. Z łatwością wybieraj lub ignoruj kody, dołączaj notatki kodowe, dołączaj dodatkowe informacje do zakodowanych segmentów i wybieraj dalsze opcje formatowania.

QTT: teraz można po prostu dodawać kody i notatki do arkusza roboczego metodą „przeciągnij i upuść”.

Automatyczne kodowanie: teraz można bezpośrednio automatycznie kodować z tabeli wyników wyszukiwania, przeciągając i upuszczając trafienie wyszukiwania do systemu kodów.

System dokumentów: szybko dodawaj lub usuwaj dokumenty za pomocą nowych ikon, które pojawiają się po najechaniu kursorem bezpośrednio w systemie dokumentów.

MAXDictio: możesz wyszukiwać na listach słów stop i przechodzić do list słów, aby łatwo znaleźć słowa.

Trendy słów: możesz teraz samodzielnie wybrać liczbę sekcji, które mają być wizualizowane w trendach słów

Podpis pod obrazkiem: wizualizacja trendów w programie Word dla tego samego dokumentu — różnica między 5 sekcjami a 15 sekcjami

Word Trends / Document Portrait: te wizualizacje zawierają teraz tytuł, który można modyfikować podwójnym kliknięciem.

Script logo