Licencje MAXQDA

1. Podział licencji ze względu na funkcjonalność
Jakościowe i mieszane metody analizy danych Jakościowe i mieszane metody analizy danych
Ilościowa analiza tekstu z użyciem MAXDictio Ilościowa analiza tekstu z użyciem MAXDictio
    Statystyczna analiza tekstu z wykorzystaniem Stats

2. Podział licencji ze względu na wykorzystania licencji
  • Academia – dla uniwersytetów, szkół wyższych, szkół i ich pracowników
  • Non-profit – dla instytucji publicznych, organizacji charytatywnych, organizacji pozarządowych i ich pracowników
  • Business – dla firm i ich pracowników

3. Podział licencji ze względu na czas trwania licencji
  • Annual – roczne
  • 3 Year Subscription – trzyletnie
  • 5 Year Subscription – pięcioletnie

4. Podział licencji ze względu na sposób wykorzystywania licencji
  • Single user license – przypisana jest do użytkownika. Użytkownik ma prawo zainstalować licencję na dwóch komputerów do niego należących, lecz nie może jej udostępniać innym osobom.
  • Network license – umożliwia jednoczesne korzystanie z zakupionych licencji oraz dostęp dla dwukrotnej liczby klientów, od 5 do 99 stanowisk.
Przykład: zakup 5 licencji umożliwi instalację MAXQDA na 10 komputerach, ale tylko 5 użytkowników będzie mogło pracować jednocześnie w programie. Opcja przydatna dla laboratoriów uniwersyteckich.

Script logo