Nowości w HSC 9.4

MAT – Material Database
 • nowy moduł do tworzenia materiałów paszowych (feed Materials) do wykorzystania w SIM
 • materiały można tworzyć z gatunków lub innych materiałów
 • materiały mają właściwości, które można wykorzystać w obliczeniach DLL

NAV – Diagram Navigator
 • nowy moduł do digitalizacji wykresów (rysunków)

 • obsługa diagramów trójkątnych (ternary diagram) i XY
 • funkcja dodawania Excela do zdigitalizowanych diagramów trójkątnych

SIM
 • zależność temperatury od egzergii w strumieniach energii
 • możliwość podłączenia strumieni energii pomiędzy jednostki
 • rozmiar cząstek – wizualizacja jednostek pomiaru
 • przepływ energii - wizualizacja jednostek pomiaru
 • ulepszona szybkość rysowania schematów z wieloma jednostkami reakcji
 • przykład obróbki minerałów: mielenie i flotacja rudy miedzi
 • kalkulator termoekonomiczny do zaawansowanej analizy egzergii

 • możliwość wykorzystania materiałów z bazy Material DB w symulacji
 • w wizualizacjach strumieniowych i tabelach strumieniowych dla danych o zbilansowanych masach nazwy zbiorów danych i wielkości mogą być ukryte
 • możliwość importowania jednostek DLL z wyjściowych schematów technologicznych
 • nowa jednostka flotacji kolumnowej DLL modelu do przetwarzania minerałów


MAS
 • rundy pobierania próbek można zapisać oddzielnie w Danych pomiarowych/Measurement Data
 • automatyczne importowanie danych z bazy danych testów flotacyjnych REX

 • nowa metoda obliczeniowa: LLS (Limited Least Squares)
 • interaktywność w arkuszu kalkulacyjnym, kliknięcie schematu aktywuje wybory i liczby w oknie dialogowym bilansu masy
 • strumień symulacji można zapisać / odczytać z Mass Balance
 • ponowne obliczenie tlenków ze zrównoważonych minerałów
 • ponowne obliczenia dodatkowych pierwiastków ze zrównoważonych minerałów (na podstawie mineralnej matrycy)
 • ulepszony algorytm obliczania bilansu wodnego

MODEL FIT
 • naprawiono błąd dopasowania poprawek dla rozkładu prostokątnego

DB
 • interfejs użytkownika poprawa dla okna dialogwego CP Fit

GIBBS
 • opcje wizualizacji dla ilości faz

HELP
 • nowe pliki pomocy w PDF

Script logo