Maxqda

Zaawansowane badania metodami jakościowymi i mieszanymi dla Windows i Mac
Kompleksowa jakościowa analiza danych dla naukowców pracujących z różnorodnymi zestawami danych. MAXQDA współpracuje z szeroką gamą typów danych i oferuje zaawansowane narzędzia do zaawansowanego kodowania, wyszukiwania, transkrypcji i wizualizacji, a jednocześnie jest łatwy do nauczenia i użytkowania.

Szeroki zakres danych
Użyj MAXQDA do zarządzania całym projektem badawczym. Łatwo importuj dane z wywiadów, grup fokusowych, ankiet online, stron internetowych, obrazów, plików audio i wideo, arkuszy kalkulacyjnych, danych bibliograficznych, a nawet komentarzy z YouTube i tweetów na Twitterze.
Organizuj swoje materiały w grupach, łącz ze sobą odpowiednie cytaty oraz udostępniaj i porównuj prace z innymi członkami zespołu. Twój projekt jest zawsze elastyczny, a system kodowania można rozszerzyć lub udoskonalić, tak jak Twoje badania.

Kodowanie i pobieranie
Oznaczaj ważne informacje w swoich danych różnymi kodami, używając zwykłych kodów, kolorów, symboli lub emotikonów. Koduj szybko za pomocą funkcji przeciągnij i upuść lub z automatycznym kodowaniem wyszukiwanych słów i organizuj swoje pomysły i teorie w notatkach, które można przyczepić do dowolnego elementu projektu.
Szybko i wydajnie pobieraj zakodowane segmenty za pomocą jednego kliknięcia lub korzystaj z zaawansowanych narzędzi wyszukiwania do testowania i rozwijania nowych teorii


Notatki
Podczas czytania i kodowania danych często pojawiają się świetne pomysły. Notatki to idealne miejsce do ich przechowywania. Wybierz jedną z 11 różnych ikon, aby oznaczyć swoje notatki. Unikalny menedżer notatek MAXQDA i funkcja wyszukiwania leksykalnego gwarantują natychmiastowy dostęp do każdej pojedynczej notatki w dowolnym momencie. Notatki świetnie nadają się również do tworzenia ścieżek audytu lub parafrazowania fragmentów własnymi słowami.


Szukaj w MAXQDA
Przeszukiwanie całego projektu w obrębie dokumentów, notatek lub bieżących wynikach wyszukiwania. Możesz wpisać jeden lub wiele ciągów wyszukiwania i połączyć je za pomocą operatorów. Szybko przewijaj każde pojawienie się fraz za pomocą interaktywnego wyświetlania wyników wyszukiwania i zastosuj kod do wszystkich lub wybranych wyników wyszukiwania. Oczywiście można także przeprowadzić szybkie wyszukiwanie w każdym oknie MAXQDA.ords


Analiza oparta na słownikach: zdefiniuj kategorie...
Wybór należy do Ciebie: użyj MAXQDA do bezpośredniego kodowania plików audio i wideo bez wcześniejszego tworzenia transkrypcji lub transkrybuj swoje media, aby zamiast tego przeanalizować napisany tekst – mając zawsze dostęp do oryginalnych klipów multimedialnych. MAXQDA ma rozszerzone funkcje transkrypcji, za pomocą których możesz dostosować prędkość lub głośność plików audio i wideo oraz użyć odpowiednich klawiszy, aby przyspieszyć transkrypcję.
Klipy multimedialne są traktowane jak wszystkie inne segmenty w MAXQDA. Możesz kodować, pobierać, komentować i przypisywać wagę do tych segmentów w taki sam sposób, jak w przypadku innych segmentów.
Więcej informacji na stronie producenta


Analiza i transkrypcja mediów
Głęboko integruj metody ilościowe lub dane w swoim projekcie. Łącz dane jakościowe ze zmiennymi demograficznymi, określaj ilościowo wyniki analizy jakościowej, obliczaj częstotliwości statystyczne lub porównuj grupy na podstawie wyników ilościowych i jakościowych w MAXQDA.
Więcej informacji na stronie producenta


Wizualizacja i testowanie teorii
Automatycznie lub ręcznie generuj wspaniałe wizualizacje swoich danych. Spójrz na swoje dane z zupełnie nowej perspektywy, aby uzyskać nowe spostrzeżenia lub testy teoretyczne.
Podziel się wynikami, eksportując je w imponujące obrazy do wykorzystania w raportach i prezentacjach lub twórz obszerne mapy za pomocą wbudowanego narzędzia MAXMaps
Więcej informacji na stronie producenta


Eksport, raportowanie, archiwizacja
MAXQDA nie blokuje Twoich danych. Eksportuj części projektu, pojedyncze dokumenty, wyniki wyszukiwania lub cały projekt do łatwych do odczytania formatów plików, takich jak Excel, Word. Możliwy jest też eksport kompletnych projektów do przejrzystej i zrozumiałej struktury folderów.
MAXQDA jest również zgodny ze standardem REFI-QDA, który umożliwia eksportowanie i importowanie danych z innych pakietów oprogramowania QDA.


Pracuj z dowolnym językiem w MAXQDA
MAXQDA oferuje różnorodne możliwości pracy z różnymi językami. Interfejs użytkownika jest dostępny w wielu językach, ale także analiza może być prowadzona w wybranym języku świata. MAXQDA obsługuje Unicode, co umożliwia importowanie i analizowanie dokumentów w dowolnym skrypcie i języku.
Dowiedz się, jak używać MAXQDA w preferowanym języku! Przewodniki producenta dla początkujących Użytkowników są dostępne w wielu różnych językach


Script logo