Maxqda Analytics Pro

Analiza statystyczna w połączeniu z badaniami jakościowymi – oprogramowanie do instalacji na komputerach dla Windows i Mac. MAXQDA Analytics Pro dostarcza szeroką gamę narzędzi do analizy statystycznej. Można bezproblemowo określać ilościowo dane jakościowe i wzbogacić analizę o dowody i wiarygodność. Dokonaj analizy statystycznej danych jakościowych w MAXQDA lub importuj i łącz swoje dane z zestawami danych w formacie Excel lub SPSS.


Zgodność danych
Moduł Stats umożliwia przeprowadzenie obliczeń statystycznych z danymi z projektu MAXQDA. Analizuj statystycznie częstości kodów w dokumentach i twórz nowe grupy danych w swoim projekcie jakościowym na podstawie wyników statystycznych.
Uwzględnij wszystkie części danych lub użyj opcji aktywacji, aby ograniczyć analizę do określonych dokumentów i kodów w MAXQDA Analytics Pro. Możesz także pracować z zestawami danych Excel lub SPSS - tak jak w każdym innym pakiecie oprogramowania statystycznego.

Statystyki opisowe
Utwórz podstawowe wykresy, aby porównać częstotliwość i wartości procentowe dla zmiennych lub kodów. Tabele częstotliwości są interaktywne - usuwaj i scalaj kolumny lub wiersze z automatycznym przeliczaniem wartości procentowych. Twórz konfigurowalne wykresy i diagramy wyników i kopiuj je do przeglądarki danych wyjściowych lub bezpośrednio do raportów i prezentacji.
Oblicz statystyki opisowe, w tym średnią, odchylenie standardowe, wariancję, kwartyle, medianę i zakres


Porównaj grupy
Istnieje wiele metod badania relacji między dwiema lub więcej zmiennymi w MAXQDA Analytics Pro. Tabele krzyżowe to jedna z podstawowych opcji, bez której żaden program statystyczny nie może się obejść: można je łatwo dostosowywać i dostarczać cennych informacji wszystkim - nie tylko statystykom. Opcje podświetlania sprawiają, że interpretacja wyników jest szybka i łatwa.
Jeśli potrzebne są bardziej zaawansowane funkcje, to można również porównać wpływ czynnika na różne grupy z analizą wariancji (ANOVA).


Korelacja
Jedną z najbardziej podstawowych procedur statystycznych służących do badania połączeń w danych jest sprawdzanie korelacji. Moduł Stats umożliwia za pomocą kilku kliknięć myszką obliczenie dwóch najczęściej używanych współczynników korelacji: Pearson r i Spearman Rho


Skaluj, oblicz i przekoduj
Stworzenie własnej skali może być świetnym sposobem na prawidłowe zmierzenie wymiarów, które najbardziej Cię interesują. Oblicz współczynnik Alpha Cronbacha, aby sprawdzić wiarygodność w MAXQDA Analytics Pro. Zapisz wagi jako nowe zmienne i oblicz sumę lub średnią wartości pozycji.
Utwórz nowe zmienne, obliczając lub przekodowując istniejące wartości zmiennych


Przegląd wyników przyjazny dla użytkownika
Łatwość obsługi zawsze była uznawana za mocną cechę rodziny produktów MAXQDA, a dzięki MAXQDA Analytics Pro wysoki standard użyteczności został rozszerzony na sferę analizy statystycznej. Zintegrowana przeglądarka wyników to tylko jedna z wielu funkcji, które zostały wdrożone na prośbę Użytkowników, ale jest ważniejsza: wyeksportuj każdą tabelę i każdy wykres do przeglądarki wyników za pomocą jednego kliknięcia. Pozostanie tam, bez względu na to, co robisz w międzyczasie - czekając na przeniesienie do raportu za pomocą opcji kopiowania i wklejania

Script logo